GPU-P40-24G

Bắt đầu từ
5,500,000đ
1 tháng

vCPU 16 cores

RAM 48GB

SSD NVME 500GB

GPU 1 x Nvidia Tesla P40 24G

CUDA Core 3840

Hệ điều hành Windows 10 - Ubuntu

Không giới hạn Băng Thông

Network port 1Gbps

IPv4 1 IP

GPU-P40-48G

Bắt đầu từ
9,000,000đ
1 tháng

CPU 2 x Intel Xeon 2667v4

RAM 128 GB

SSD NVME 2 TB

GPU 2 x Nvidia Tesla P40 24G

CUDA Core2 x 3840

Hệ điều hành Windows 10 - Ubuntu

Không giới hạn Băng Thông

Network port 1Gbps

IPv4 1 IP

GPU-P40-96G

Bắt đầu từ
17,000,000đ
1 tháng

CPU 2 x Intel Xeon 2667v4

RAM 128 GB

SSD NVME 2 TB

GPU 4 x Nvidia Tesla P40 24G

CUDA Core4 x 3840

Hệ điều hành Windows 10 - Ubuntu

Không giới hạn Băng Thông

Network port 1Gbps

IPv4 1 IP

GPU-3090-24G

Bắt đầu từ
12,000,000đ
1 tháng

vCPU 16 cores

RAM 48GB

SSD NVME 500GB

GPU 1 x Nvidia RTX 3090 24G

CUDA Core 10496

Hệ điều hành Windows 10 - Ubuntu

Không giới hạn Băng Thông

Network port 1Gbps

IPv4 1 IP

GPU-3090-48G

Bắt đầu từ
20,000,000đ
1 tháng

CPU 2 x Intel Xeon 2667v4

RAM 128 GB

SSD NVME 2 TB

GPU 2 x Nvidia RTX 3090 24G

CUDA Core 2 x 10496

Hệ điều hành Windows 10 - Ubuntu

Không giới hạn Băng Thông

Network port 1Gbps

IPv4 1 IP

GPU-3090-96G

Bắt đầu từ
35,000,000đ
1 tháng

CPU 2 x Intel Xeon 2667v4

RAM 128 GB

SSD NVME 2 TB

GPU 4 x Nvidia RTX 3090 24G

CUDA Core 4 x 10496

Hệ điều hành Windows 10 - Ubuntu

Không giới hạn Băng Thông

Network port 1Gbps

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU 2667v4 - 3.2 Ghz
  • Máy chủ đặt tại FPT Datacenter
  • Tốc độ mạng 1Gbps
  • Triển khai trong 48H
  • GPU Nvidia Tesla P40 và RTX 3090
  • Giá chưa bao gồm hóa đơn VAT